Diller

Genel Bilgi

 

Enformatik Bölümünün Kurulması : Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu’nun 17.06.1997 tarih ve Üniversitemiz Senatosu’nun 19.09.1997 tarihinde Rektörlüğe bağlı olarak bir Enformatik Bölümü kurulması kararlaştırılmıştır. Bu kararın alındığı oturumda teşkil edilen komisyonun hazırladığı rapor, 07.07.1998 tarihli Senato toplantısında müzakere edilmiş ve durumu ayrıntılı olarak incelemek için daha geniş bir komisyon kurulmuştur. Farklı tarihlerde toplanan bu komisyon konuyu bazı üniversitelerdeki uygulamalar ve üniversitemiz şartları çerçevesinde inceleyerek bir rapor hazırlanmış ve bu rapor üniversitemiz senatosunun 28.01.2000 tarih ve 1999–2000/5 oturum sayılı toplantısında aynen kabul edilmiştir. Bu rapora göre Enformatik Bölümü’nün yapısı şekillenmiştir.

Genel Bilgiler : 1999 – 2000 Güz Döneminde Eğitim – Öğretim faaliyetlerine başlayan Enformatik Bölümü, bilgisayar laboratuarı ve öğretim elemanı açısından etkin ve güçlü bir konuma ulaşmıştır.

Uygulama Çalışmaları ( Enformatik Bölümü / Bilgi İşlem ) : Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Enformatik Bölümü ile işbirliği yaparak “Teknik Komisyon, Kullanıcı Destek, Enformatik Laboratuar, Ağ Yönetim, Sistem Yönetim, Yazılım Geliştirme, Eğitim Destek, Web Tasarım, AR-GE ve Proje” ortak çalışma alanları oluşturmuş ve bu alanlar sayesinde, Enformatik Bölüm elemanlarının çalışmalarının hem mesleki uygulamaları yapılmış hem de Bilgi İşlem Daire Başkanlığının çalışmalarına destek verilmiştir

Bölümümüzde;

a)  6 adet bilgisayar laboratuvarı  (312 adet pc)

b)  1  adet derslik

Bölümümüz öğretim elemanları tarafından verilen eğitim/kurslar için kurulmuş olan bu laboratuarların zaman içerisinde donanımları güncelleştirilerek öğrencilerimize çağdaş bir eğitim/öğretim verebilecek seviyeye getirilmiş olup, bu hizmeti aşağıdaki tabloda belirtilen elemanlar tarafından yürütülmektedir.

Personel Durumu (Enformatik)

Doç.Dr.

Okutman

Uzman

Bölüm Şefi

Toplam

1

6

4

1

12

Eğitim Destek Grubunun Devam Eden Faaliyetleri
Aşağıda belirtilen derslerin üniversitedeki tüm öğrencilerin almasının gerekli ve zorunlu olduğu,
“Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı ve Temel Bilgisayar Bilimleri” derslerinin Bölüm öğretim elemanlarımız tarafından verilmektedir. Bunun yanında
1.    2013–2014 Güz ve Bahar Dönemi Enformatik bölüm ders dağılımı ve sınavlarının laboratuar programlarıyla birlikte organizasyonu yapılması,
2.    Öğrencilerimizin bilgisayar üzerinde ödev, proje ve uygulamalarını yapabilmesi için, laboratuarlarımızdan birinin 08.00 - 21.30 saatleri arasında serbest çalışma uygulamasına tahsis edilmesi,
3.     Bilgisayar İşletmeni Sertifikasyonu sınavlarının duyurulması, yapılması ve sertifikaların basımının yapılması ve bu hizmetin halen devam etmesi,
4.    Enformatik Bölümü dersleri için sınavların bilgisayar üzerinden çevirim içi olarak yapılabilmesi amacıyla sınav otomasyonu için soru hazırlanıp, sisteme girilmesi,
5.    Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde farklı üniversite ve bölümlerden gelen öğrencilere staj yaptırılması ve staj süreleri boyunca Enformatik bölüm öğretim elemanlarımız tarafından öğrencilere yazılım seminerleri verilmesi,
 
Enformatik Bölümümüz tüm bu hizmetleri Rektörlüğe bağlı olarak yürütmekte olup, alınan temizlik malzemeleri ve diğer malzemelerin başka birimlerin bütçelerinden satın alınması ile yürütmektedir.

 

Türkçe